Dự án đang triển khai

Xử lý nguồn nước nhiểm mặn

Kết hợp với công ty Mincarb(Australia)  ( www.mincarb.com) và Đại học NSW ( Australia) triển khai dự án xử lý nguồn nước nhiễm mặn tại Quảng Ngãi.

Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi