Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động chính

Lĩnh Vực Hoạt Động Chính

  • Tư vấn, thiết kế, giám sát, chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công cho công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông và môi trường 
  • Xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi, nhà xưởng
  • Xây dựng công trình xử lý nước, cấp thoát nước
  • Thiết kế, chế tạo các loại máy sản xuất công nghiệp theo nhu cầu của khách hàng
  • Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cơ khí thủy công: cửa van, trạm bơm thủy lợi, trạm bơm xử lý nước thải, hệ thống ống ngầm.
  • Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị nhà máy thủy điện.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi