Cầu trục nhà máy thủy điện

Pa lăng + Cầu trục 50 tấn

Pa lăng + Cầu trục 50 tấn
Chi tiết

Cầu trục chân dê 25 tấn

Cầu trục chân dê 25 tấn
Chi tiết

Cấu trục cửa nhận nước

Cấu trục cửa nhận nước
Chi tiết

CẦU TRỤC DẦM ĐÔI

CẦU TRỤC DẦM ĐÔI
Chi tiết

Cầu trục nâng hạ cửa van 40 tấn

Cầu trục nâng hạ cửa van 40 tấn
Chi tiết
    Liên hệ với chúng tôi
    Liên hệ với chúng tôi